GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN HIỀN

 

I - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH NAM SƠN HÀ

(Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất nội thất)

 

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH NAM SƠN HÀ

Mã số thuế:   0200383744

Tài khoản tiền việt:   3211 000 000 2768

Tại Ngân hàng Đầu tư – Phát triển Hải Phòng (BIDV)

2. Địa chỉ liên lạc:

- Trụ sở chính : Tân Dương – Thủy Nguyên – Hải Phòng

- Tel            : 0225 22 33333  -  0225 3 974 974

- Fax           : 0225 3 974 974  -  0225 3 873 010

- Website   : www.namsonha.vn - Email: info@namsonha.vn

3. Địa vị pháp lý:

Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất nội thất thuộc Công ty TNHH Nam Sơn Hà.

Căn cứ vào:

-  Giấy phép kinh doanh số 0202000016  tháng  03/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ­ Thành phố Hải Phòng cấp.

Nam Sơn Hà là doanh nghiệp tư nhân, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động:

Với công nghệ xử lý gỗ đặc biệt, hệ thống thiết bị đồng bộ và đội ngũ nhân viên chuyên biệt, Nam Sơn Hà là doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực :

- Xuất nhập khẩu Gỗ.

- Sản xuất, chế biến nội thất .

- Sản xuất sản phẩm gỗ nội thất xuất khẩu .

- Chế biến kinh doanh gỗ và các chế phẩm từ gỗ .

- Chế tác, gia công theo đơn đặt hàng .

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt nội thất công trình .

II - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

Công ty TNHH Nam Sơn Hà là một doanh nghiệp được thành lập trải qua 10 năm xây dựng và phát triển Công ty đã từng bước khắc phục những khó khăn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cũng như các khó khăn đặc thù của các doanh nghiệp. Với quy mô ngày càng mở rộng, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Phương hướng cơ bản của Công ty trong thời gian tới là:

Tiếp tục hoàn thành công tác quản lý, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

Hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tới, lấy việc hoàn thành và vượt kế hoạch làm mục tiêu phát triển